Poniżej zamieszczono najczęściej powtarzające się problemy związane z aktywacją projektuLimit czasowy w przeglądarce

Aktywacja większych projektów może zająć trochę czasu, a co za tym idzie, może osiągnąć limit czasowy przeglądarki. Zazwyczaj kilka kliknięć przycisku wait przynosi efekt.  Jednakże w niektórych wypadkach przycisk wait nie przynosi widocznych rezultatów, ale proces i tak zostaje zainicjowany w tle. Po upływie jakiegoś czasu - jeśli posiada się dostęp do UI - użytkownik może projekt zastać aktywnym.


Uwaga: Należy powstrzymać się od nadmiernego użycia klawisza activate, gdyż może to spowodować trwałe problemy w danym projekcie.

 

Użytkownicy API: By aktywować swój projekt I pominąć niewygodną aktywację UI należy użyć metody updateProjectActivity. Poniżej przedstawiono przykład metody:


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:pm="http://pm.v2.webservice.projectmanagergui.xmlintl.com/">

   <soapenv:Header/>

   <soapenv:Body>

      <pm:updateProjectActivity>

         <loginAPI>

            <client>XYZ</client>

            <password>Password123</password>

            <userId>20</userId>

         </loginAPI>

         <projects>

            <id>3388</id>

         </projects>

         <options>

            <activity>0</activity>

         </options>

      </pm:updateProjectActivity>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>


Błędy w projektach starszych niż 04.2018 na XTM Cloud

By zaoszczędzić miejsce na dysku XTM zachowuje zarchiwizowane projekty na osobnym, bezpiecznym serwerze. Metoda ta została wprowadzona w 04.2018 i każdy projekt stworzony przed jej wdrożeniem jest dostępny do aktywacji tylko dla pracowników Supportu i tylko oni mogą go przywrócić. Jeżeli wybrany projekt pasuje do wymienionych kryteriów, należy zasięgnąć pomocy Supportu podając następujące szczegóły:

  • Customer's ID
  • Project ID

gdzie Customer's ID to ID klienta, dla którego ten projekt został utworzony. Poniżej prezentujemy obydwa przykłady:


 Customers

ProjectsW związku z charakterystyką tej metody, poszczególne projekty będą dostępne po 6-12 godzinach.LSP nie może aktywować projektu subkontraktora

Jeżeli projekt otrzymany od kontraktora z jakiejś przyczyny został zarchiwowany, należy zwrócić się do kontraktora z prośbą o aktywację projektu. Jeżeli kontraktor aktywował projekt i jeśli jest on nadal nieaktywny, należy skontaktować się z działem Supportu.


Nie można aktywować projektu po migracji lub aktuaclizacji XTM

Podczas gdy nasze standardowe testy eliminują problemy tego typu zanim klient zdąży je zauważyć, czasem można napotkać taki problem, zwłaszcza w przypadku serwera standalone po migracji lub update. Jeśli taki przypadek zostanie zaobserwowany, należy skontaktować się z Supportem.