Kiedy używać?

Zgłaszając problem wsparciu XTM, dobrą praktyką jest załączenie do zgłoszenia zrzutu ekranu z narzędzi dla developerów. Takie podejście pozwala skrócić czas analizy problemu i odpowiedzi. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że narzędzia powinny zostać włączone przed wystąpieniem problemu. W rzadkich przypadkach komunikat o błędzie nie pojawi się

w konsol jeżeli narzędzia zostały otwarte po wystąpieniu problemu.


Jak?

Aby aktywować narzędzia dla developerów należy nacisnąć F12 w trakcie używania przeglądarki.


Konsola (Console)

Jednym z najważniejszych elementów narzędzi dla developer jest zakładka Console. Można tam znaleźć podstawowe informacje o JavaScripcie związane z daną stroną. Jeżeli napotkasz problem i w konsoli widnieje czerwony komunikat, prosimy o wysłanie do nas zrzutu ekranu w zgłoszeniu:

Sieć (Network)

Zakładka sieć różni się od konsoli. Tutaj zbieranie informacji zaczyna się po kliknięciu przycisku start recording lub kombinacji klawiszy ctrl + R. Od razu po przyciśnięciu wspomnianego przycisku zostaniemy przywitani wieloma zapytaniami API ze strony serwera. Tak samo jak w przypadku konsoli czerwony kolor oznacza błąd:

Po kliknięciu na Initiator przejdziemy do szczegółów błędu danego zapytania. W celu rozwiązania problemu, zrzut ekranu z Network i Initiator powinien być dostarczony do naszego wsparcia razem ze zgłoszeniem.